Nástup cloudových řešení do světa podnikání přinesl revoluci v oblasti IT. Bez ohledu na velikost či obor vašeho podnikání můžete nyní využít flexibilitu a škálovatelnost, kterou cloudové řešení nabízí. Dnešní článek se zaměří na rozdíly mezi tradičním přístupem k IT, kdy si podnik najímá vlastního IT technika, a moderním řešením v podobě využití programu Helios, oblíbeného ekonomického systému provozovaného v cloudu.

Cloudová řešení jsou ve srovnání s tradičním přístupem efektivnější, jak ukazuje i případ programu Helios.

Vlastní IT technik má za úkol spravovat celou škálu technologických potřeb vašeho podniku. Jeho úkolem je udržet hardware, software, sítě a další IT zdroje v chodu a zajistit jejich bezproblémový provoz. Pomocí vlastního IT technika máte kontrolu nad svými technologiemi, ale může to být nákladné a často se můžete potýkat s nedostatkem dostupnosti pro některé úkoly.

Na druhou stranu, při využití programu Helios, jako je tomu u cloudových řešení, jsou vaše IT potřeby zajišťovány externě. Tato služba funguje na principu předplatného, takže platíte pouze za to, co skutečně využíváte. To může znamenat výrazné úspory oproti nákladům na vlastního IT technika.

Když využíváte program Helios, nemusíte se starat o údržbu hardwaru a softwaru, protože veškeré tyto záležitosti za vás řeší poskytovatel služby. To v praxi znamená, že se můžete soustředit na své podnikání, aniž byste museli řešit technické problémy.

Další významnou výhodou programu Helios je jeho škálovatelnost. Pokud vaše podnikání roste, můžete snadno upravit své potřeby týkající se IT bez nutnosti investovat do nového hardwaru nebo najímání dalších IT pracovníků.

Bezpečnost je další oblastí, kde program Helios vyniká. Všechna vaše data jsou uložena v cloudu a jsou pravidelně zálohována, takže v případě jakékoliv katastrofy budete mít k dispozici zálohu.

Nicméně, stojí za zmínku, že ačkoliv je program Helios robustní a bezpečný systém, není univerzálním řešením pro každý podnik. Některé firmy mohou vyžadovat specifické IT řešení, které Helios nemusí pokrýt. V takovém případě je vhodné poradit se s IT specialistou nebo konzultantem, který dokáže posoudit specifické potřeby vašeho podniku a doporučit optimální řešení.

Závěrem lze říci, že volba mezi vlastním IT technikem a programem Helios závisí na specifických potřebách a očekáváních vašeho podniku. Pokud hledáte flexibilní, škálovatelné a ekonomicky efektivní řešení, pak je program Helios skvělou volbou. Na druhou stranu, pokud má vaše firma specifické IT požadavky, může být vhodnější najmout si vlastního IT technika.