Připoutat se a připravit se na let! Cestou do cloudu, který změní, jak spravujeme naše ekonomické systémy a zajišťujeme naše podniková data. V dnešním digitálním světě, kde je vše provázané a údaje jsou v zásadě novou měnou, je důležité, aby vaše firma měla bezpečné a spolehlivé řešení pro ukládání a zálohování dat. A v tomto případě mějte na paměti Helios - nástroj, který je prakticky synonymem pro ekonomické systémy.

Jako specialista na cloudová řešení pro ekonomické systémy a úspěšný prodejce jsem měl tu možnost pracovat s mnoha podniky, které jsou závislé na Heliosu pro své každodenní operace. Představte si tedy moje nadšení, když jsem poznal automatické zabezpečení a zálohování v Heliosu!

**Výhoda číslo 1: Kontinuita a ochrana obchodních operací**

Automatické zabezpečení a zálohování v Heliosu chrání vaše obchodní operace před přerušením. Ztráta dat může mít devastující důsledky. Většina firem, které ztratí všechna svá data, statisticky nevydrží déle než jeden rok. Helios automaticky zazálohovává vaše data na bezpečném a šifrovaném serveru, takže můžete klidně spát, vědě, že vaše data jsou v bezpečí.

**Výhoda číslo 2: Minimální ruční manipulace**

S automatickým zabezpečením a zálohováním v aplikaci Helios nemusíte ručně zálohovat data nebo se starat o to, zda byla záloha správně provedena. Toto řešení eliminuje lidské chyby, které mohou vést k ztrátě dat nebo k bezpečnostním přestupkům.

**Výhoda číslo 3: Rychlá obnova dat**

Pokud dojde k nehodě a nutné obnově dat, Helios je vybaven funkcemi pro rychlou obnovu. Můžete snadno obnovit svá data na poslední bezpečnou verzi a znovu získat svou obchodní kontinuitu.

**Výhoda číslo 4: Nákladová efektivita**

Rychlá a snadná obnova dat i snížení nároků na interní IT zdroje vedou k obrovským úsporám finančních a časových zdrojů vaší firmy.

**Výhoda číslo 5: Plně v souladu s GDPR**

Automatické zabezpečení a zálohování v Heliosu je plně v souladu s nařízením GDPR. To je pro vás o to důležitější, pokud vaše firma zpracovává osobní údaje obyvatel EU.

Ukončím proto tento příběh slovy: Helios vás nezklame. Jeho automatické zabezpečení a zálohování zajistí, že vaše data budou bezpečná a chráněná v jakémkoli prostředí. Podívejte se na to, co může Helios nabídnout vaší firmě - a připravte se na let do cloudu!